10 consells per a millorar la ciberseguretat de la teva empresa

És important estar protegit contra els atacs que poden posar en perill la seguretat i la integritat de les nostres dades. Protegeix la xarxa de la teva empresa amb aquests simples consells per a millorar la ciberseguretat.
Els llocs de treball han evolucionat notablement en els darrers anys i l’oficina cada vegada és més mòbil. Termes que fa una dècada podien resultar desconeguts per la majoria com ‘teletreball’, avui son part del dia a dia de moltes empreses. Però també han nascut nous reptes derivats del pas dels discs durs físics a l’emmagatzematge al núvol o fins i tot l’ús de la potència de processament de serveis en el núvol per a poder dur a terme operacions d’anàlisi de dades o altres matèries.

En paral·lel, la seguretat web ha augmentat fins a crear entorns web sòlids i gairebé impenetrable per els delinqüents, però segueix essent necessari prendre mesures concretes per a protegir la seguretat de la nostra empresa. En aquest article te’n detallem 10 que considerem imprescindibles.

Partim d’una premisa, i és que el risc zero no existeix, encara que s’han de prendre totes les precaucions perquè, si arriba el moment en el que es produeix un atac, es puguin minimitzar els efectes d’aquest, o fins i tot prevenir que es puguin arribar a produïr. De vegades un simple error humà pot ser el detonant d’un atac o un robatori. En altres ocasions l’error està en una part del codi d’un programa, quelcom que escapa al nostre control i necessitarà mesures de seguretat actives.

Reduïr al màxim el risc del factor humà

No tots els treballadors son igual de destres davant les noves tecnologies ni son capaços de preveure les amenaces que pot portar un correu electrònic o l’ús d’una contrasenya massa dèbil. Els delinqüents ho saben i en poden treure partit per instal·lar un virus en el teu sistema. Per a poder preveure aquest risc el més adequat és tractar els treballadors amb formacions específiques sobre la seguretat, com per exemple no obrir documents d’origens desconeguts, reconèixer correus falsos o l’ús de contrasenyes segures.

Utilitzar contrasenyes sòlides

Sorprèn la quantitat d’usuaris que encara avui protegeixen l’accés al correu electrònic amb contrasenyes com 1234, 0000 o substituïnt vocals per números formant contrasenyes com p4ssw0rd. Hem d’utilitzar contrasenyes complexes que encadenin diferents xifres, majúscules, minúscules i caràcters especials. La reticència de molts usuaris és no poder recordar-les, i escriure-les en un paper no és una opció. Fins i tot per això hi ha solució.

Utiliza gestors de contrasenyes

Existen excel·lents programes dedicats a la gestió de contrasenyes que, a més, son multiplataforma i amb una única llicència podem utilitzar-los en tots els nostres dispositius. A més, navegadors com Chrome o Safari ofereixen serveis de generació de contrasenyes complexes, i l’emmagatzematge d’aquestes. Però si una contrasenya no és suficient, haurem d’utilitzat l’autenticació per doble factor.

Autenticació de doble factor

Es tracta d’un sistema de seguretat que ens obliga a proporcionar un codi que el sistema al qual volem accedir ens envia a un dispositiu que prèviament hem registrat com a nostre. Les xarxes socials ja utilitzen aquest sistema per evitar hackejos i sistemes operatius com Windows o la suite de Google han creat Microsoft Authenticator i Google Authenticator per a generar codis d’un sol ús que es desactiven al cap de pocs minuts. Aquests codis son una garantia de què només nosaltres entrarem en un servei en qüestió.

No instal·lar programes de fonts desconegudes

Has d’utilitzar el software estrictament necessari per a fer les teves tasques i confiar en el software original i de fonts en les quals confiïs. Instal·lar software piratejat, a més d’il·legal és un risc per a la teva seguretat, ja que pot comportar que juntament amb aquest programa vingui “de regal” algun tipus de malware.

Mantingues el sistema sempre al dia

Les actualitzacions no poden esperar, i el més recomanable és sempre instal·lar-lo en el moment en el qual arriben. Els sistemes operatius incorporen gestors d’actualitzacions que permeten programar quan s’instal·len, evitant que interrompin la nostra feina durant el dia. Aquestes actualitzacions incorporen no només millores en el rendiment dels programes i l’ordinador en general, sino que també inclouen pedaços de seguretat per evitar problemes en el futur.

Un bon antivirus no està de més

A vegades el factor humà falla i, per error, s’obre un arxiu infectat iniciant un atac. Si això passa l’únic capacitat per aturar-ho és un antivirus. N’hi ha de molt potents que a més de vigilar la integritat del sistema i l’absència de malware també vigilen la xarxa per assegurar que no hi hagi intrusos al nostre sistema.

Tanca sempre la sessió

Quan acabis d’utilitzar un servei o el teu propi ordinador, tanca la sessió i apaga’l. La millora en les duracions de les bateries ha provocat que gairebé sense pensar, deixem sempre l’ordinador encès abaixant la pantalla. Això té el risc de què, en cas de robatori sigui més fàcil accedir a l’ordinador. La solució ideal és sempre tancar totes les sessions actives i apagar.

Confia en les dades al núvol

Molts usuaris encara tenen una gran desconfiança en el núvol i si les seves dades estan correctament protegides. L’emmagatzematge en el núvol és el present i ens permet tenir grans capacitats per a guardar els nostres documents i tenir-los sempre accessibles. Això implica que, en cas d’atac, les dades no estaran físicament en el nostre ordinador, sino que estaran en un lloc més inaccessible.

Si tot falla: tingues una còpia de seguretat de tot

Quan tot falla i l’atac es produeix, provocant una pèrdua de dades o el bloqueig dels nostres ordinadors, hem de tenir un pla de contingència per a poder seguir treballant. Les còpies de seguretat son necessàries per a recuperar la normalitat el més aviat possible. Si tens les dades al núvol, només t’hauràs de connectar i continuar. Si les dades estan físicament al teu ordinador, hauras de recuperar aquestes dades per a seguir treballant. Per aquest motiu és més que recomanable crear còpies de seguretat regulars de totes aquelles dades que consideris imprescindibles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *