Blockchain, la tecnologia que demostra que tot està enllaçat

Blockchain

Potser heu sentit a parlar de la tecnologia blockchain en algun moment des de fa uns mesos. És un d’aquests termes que com Big Data o la Internet de les coses ha guanyat molta presència. En el cas del blockchain ho hem sentit sovint gràcies a les criptomonedes, especialment a Bitcoin. Però, què és el blockchain? Quines utilitats te?

blockchain

¿Què és el blockchain?

El blockchain o “cadena de blocs” és una tecnologia basada en quelcom tant antic com la pròpia escriptura: el registre. I és que curiosament, van ser els diners, el comerç i la necessitat de mantenir un control de tot, és a dir, la comptabilitat, el que va generar els sistemes d’escriptura. I és sobre la base d’aquests registres, que aquesta tecnologia el que vol és permetre de tenir una escriptura de tota acció humana.

El que aporta respecte a aquests sistemes més tradicionals és el “chain”, l’encadenat. Ja que cada bloc porta enllaçat en sí mateix tot el registre. A més a més, en aquest sistema hi ha integrades algunes tècniques criptogràfiques que serveixen per assegurar que els registres no poden ser manipulats.

I el que fa que aquest sistema sigui especialment segur i quasi immutable, és el registre descentralitzat. Això significa que el registre de les cadenes de blocs no només està en els propis blocs, també està compartida entre tots els blocs de la xarxa. Tot això és possible gràcies a tecnologies com el P2P, que és la que es van fer famoses per compartir arxius a l’època de Napster i Emule i que avui en dia s’ha acabat d’implantar a tot tipus d’empreses i serveis.

Tot això converteix el blockchain en una xarxa interconnectada amb 4 grans característiques bàsiques: és pública, anònima, descentralitzada i oberta.

¿Quines utilitats te el blockchain?

La primera utilitat ha estat la creació de monedes virtuals o criptomonedes. En aquest cas tenim dos grans models, el primer que va introduir Satoshi Nakamoto (un pseudònim, ja que es desconeix qui és o qui són) que és la Bitcoin y el que va fer avançar més enllà els límits d’aquesta tecnologia: l’Ethereum.

La seva implantació en monedes virtuals té tot el sentit, ja que parlem de sistemes que donen una gran seguretat i que faciliten els intercanvis. Gràcies al registre central/descentralitzat tota transacció és consultable i no manipulable, i amb la certificació digital integrada fa que la firma sigui inviolable. Tot això obre un món de possibilitats més enllà de les monedes i transaccions.

blockchain

Contractes intel·ligents: al no dependre d’un registre manipulable i al certificar i deixar empremta de cada pas, és una eina perfecte per deixar constància de contractes i altres documents legals sense dependre d’un notari. A sobre, s’activarien de forma automatitzada.

Traçabilitat milloradaEn la indústria logística ja es parla del blockchain com una gran revolució necessària. Els contractes intel·ligents permetrien evitar incompliments. A més permet crear registres de tot pas que fa una mercaderia, més fiable que en una base de dades pròpia o sistemes que requereixin de registres més manuals. A més al ser sistemes oberts i descentralitzats facilitaria la col·laboració entre les diferents empreses, reduint temps, costos i fent més sostenible la seva activitat.

La propietat intel·lectual: Recordem de nou, parlem d’un registre complert, detallat, públic, inviolable, no manipulable i descentralitzat. En aquest sentit trobem projectes en el món de la música que volen assegurar un millor repartiment cap als artistes. Aquest sistema faria perillar la posició dels intermediaris, però faria visible i confiable els registres sobre reproduccions i compres de cada peça musical. En aquest sentit Spotify pretén fer un millor repartiment dels beneficis entre tots els creadors.

Quines limitacions te el blockchain?

La principal limitació que te és un tema físic. Al tractar-se de registres descentralitzats i globals, és quasi impossible que pugui arribar a gestionar quantitats de dades com les que mou VISA amb les seves transaccions. A més, al ser una còpia descentralitzada, tots els usuaris necessitarien una capacitat d’emmagatzematge i una amplada de banda molt amplis.

A part d’aquestes limitacions físiques, com en tota nova tecnologia, hi ha una sèrie de debats ètics sobre les seves implicacions. Fins i tot hi ha qui defensa aquesta tecnologia com una eina per a una revolució que pot acabar amb el poder dels estats i dels monopolis.

Sigui com sigui, el blockchain és ara mateix una tendència a la que s’ha d’estar atent. I és que fins ara, mai havíem vist com una revolució de les bases de la comptabilitat podrien estar darrera d’un sistema que canviés tot el món. Com a geeks i com a apassionats de la gestió, l’interès que ens genera aquesta tecnologia és indescriptible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *