Instal·lació

És necessari revisar que el port 3050 TCP del servidor no estigui bloquejat per cap tallafocs o programa antivirus. També s’hauria de revisar que de la mateixa manera no s’hagi bloquejat aquest port a la màquina client o amb algun element de connectivitat a la xarxa. 

Per centralitzar una instal·lació de l’aplicació només fa falta copiar els arxius d’instal·lació en una carpeta compartida amb accessos mínims de lectura del servidor. Les primeres instal·lacions dels clients es realitzaran executant l’arxiu “setup.exe” de la carpeta compartida. L’aplicació client s’actualitzarà automàticament quan sigui necessari. 

És important que a la primera instal·lació s’hagi seleccionat la opció d’instal·lació per primera vegada com a servidor o un sol lloc de treball. En cas d’haver seleccioant una altra opció, només farà falta tornar-lo a instal·lar seleccionant la opció correcta.

També és important revisar que en el port 3050 TCP o l’aplicació MGest no estiguin bloquejats per cap tallafocs o programa antivirus.

Una altra causa per revisar és si el servei de Firebird està desactivat i, en aquest cas s’hauria d’activar. Per altra banda, recomanem desinstal·lar versions més antigues de Firebird abans de procedir amb la instal·lació dins del que sigui possible.

Un altre motiu a revisar pot ser la falta de permisos. Executi l’aplicació com a administrador per evitar conflictes de permisos amb el Sistema Operatiu.

Finalment, es podria tractar d’un conflicte amb una aplicació que s’apropia del gestor de la base de dades. Existeixen software de tercers que s’apropien del sistema gestor de base de dades Firebird, canviant ports o configuracions per defecte sense consentiment de l’usuari. En aquest cas, recomanem contactar amb el nostre suport tècnic durant la instal·lació via chat o amb el formulari de contacte present a la web.

Funcionament

Una vegada instal·lada l’aplicació per primera vegada, l’usuari Administrador és creat automàticament sense contrasenya, així que es pot deixar en blanc. Per a canviar la contrasenya inicial és necessari accedir a la fitxa d’usuaris, present dins de la secció Empresa. 

Els cursors o fletxes permeten el moviment entre els textos a editar. Aquesta edició de text permet fer seleccions de text amb Ctrl o Shift, com l’estàndar de Windows. Igualment es permeten les combinacions de tecles estàndard per al seu ús amb el portapapers) Ctrl + C: copiar, Ctrl + X: tallar, Ctrl + V: enganxar).

 • Intro: Canvia de cel·la.
 • Esc: Cancel·la l’edició.
 • Ctrl + Supr: Elimina la selecció als controls que permeten selecció d’un element d’una llista. 
 • Tab: Salta al següent control editable.
 • Shift + TabSalta a l’anterior control editable.

La resta de tecles ràpides les indicaran els mateixos menús de l’aplicació entre parèntesis, al costat dret de l’acció que representen.  

Els cursors o fletxes permeten el moviment entre cel·les. Amb la fletxa cap avall, en el cas d’estar a l’última cel·la, es crea una nova fila i es posiciona sobre ella.

 • Insert: Crea una nova fila.
 • Intro: Finalitza l’edició i canvia de cel·la.
 • EscCancel·la l’edició.
 • Ctrl + Intro: Entra a la modalitat d’edició avançada de la cel·la en cas de què aquesta disposi d’aquesta modalitat. 
 • TabSalta a la próxima graella editable.
 • Shift + TabSalta a l’anterior graella editable.

Llicències

El sistema de llicències actual és d’un model per màquina. És necessària una llicència per cada equip que tingui l’aplicació instal·lada. S’ha de tenir en compte el cas de servidors amb Terminal Server, subjectes a una tarifa especial.

Sí. Recomanem que es posi en contacte amb el nostre servei d’assistència sense desinstal·lar la llicència anterior, sempre i quant no signifiqui un canvi de client. 

Manteniment i actualització

En cap cas, però l’actualització, com a mínim és altament recomanable per els diferents canvis legislatius, que posteriorment necessitaran modificacions programades a mida. 

Sí. Els manteniments inclouen actualitzacions, suport tècnic telefònic i remot de l’aplicació dels mòduls contractats.

Les actualitzacions inclouen les noves versions de l’aplicació i suport per a la mateixa instal·lació. 

És imprescindible contractar manteniment/actualització del mòdul bàsic si es vol per a qualsevol altre mòdul.