Quantes hores se’n van a la gestió d’una pime?

moncasoft 2 min

Tota empresa té el seu nucli d’experiència. Allò que sap fer millor que la competència o fins i tot allò que només fa ella. I qualsevol empresa té tasques que, per la seva forma jurídica o organització interna, ha de complir si o si: gestió interna de comandes, factures, solucions informàtiques, etc. Però no és el mateix la gestió d’una pime que la d’una gran empresa. Mentres algunes multinacionals compten amb departaments especialitzats, les pimes han de repartir la càrrega de treball entre molts menys treballadors.

Un excel·lent mecànic pot perfectament no estar habituat a processar comandes de clients, per molt que aquest fet sigui clau per a la gestió d’una pime. Encara que hi ha àrees de gestió que poden externalitzar-se a gestors externs, això no deixa de ser una substitució del temps que li costa a l’empresa pels diners que paga per fer-ho.

Per a la gestió d’una pime, és bo que els seus responsables i treballadors coneguin més d’una àrea del seu treball encara que estiguin especialitzats. Tot i que el seu treball sigui específic, els seus perfils no tenen motiu per ser-ho, ja que no és necessari que l’empresa disposi d’un departament de comptabilitat. O pot ser que el tingui però no sigui suficientment gran com per a fer-se càrrec de tot el que comporta la gestió tradicional.

I és que amb llapis, paper, suros i post-its aquest control és pràcticament impossible. D’aquesta manera, el software informàtic és una possibilitat per a que la gestió de les pimes s’agilitzi i simplifiqui.

Això és el que ens va portar a crear MGest: convertir el que molts perceben com una pèrdua de temps en una autèntica inversió. Oferir solucions al que vulgarment ens referim com a “paperassa” (qui diu que ha de ser exclusivament en paper?) que a més repercuteixin en la productivitat i millorin la documentació, que possibilitin comprovar a posteriori quantes unitats es van enviar a producció o en quin concepte exacte es va facturar un servei. Aquesta és, sens dubte, la vocació de MGest.

Pero si bé precisament les pimes són capaces d’aconseguir nivells d’especialització molt alts, la seva gestió no pot ser sempre igual. Per això vam decidir que MGest fos un software modular, on cada empresa pot crear la seva solució a mida i deixar de convertir la gestió en un imperatiu per transformar-la en un dels seus actius.

Benvinguts al blog de MGest. Serà un plaer compartir aquest espai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *