El temps, com controlar el recurs més car que tenim.

mgest moncasoft erp gestion gestio empresa pyme pime negocio negoci temps tiempo 02 02 min

El temps és el recurs sobre el que menys control és te. És el que és i cal aprofitar-lo tant com sigui possible. No podem “adquirir” més temps, com a molt, podem distribuir millor l’ús que en fem i controlar la nostra eficiència. Per això us deixem amb una sèrie de recomanacions i eines per tal de treure el màxim del teu temps.

mgest-moncasoft-erp-gestion-gestio-empresa-pyme-pime-negocio-negoci-temps-tiempo-02-02-min

Hàbits

Una de les coses més importants de cara a ser productiu amb el temps del que disposem és crear-se hàbits. Hi ha tasques que sempre hem de repetir, aquestes són les que si les realitzem de forma habitual amb molta disciplina, ens treuran cada cop menys temps.

Prioritats

El més important de la nostra empresa és el nostre producte o servei. Per això una cosa que hem d’aprendre a fer, és dedicar la major part del temps al mateix. La gestió interna i altres aspectes del negoci és millor supervisar-los delegant en altres persones especialitzades. El temps dedicat a la nostra feina és temps que servirà per millorar els nostres resultats.

Reunionitis

Les reunions constants poden ser molt feixugues i solen produir fatiga. Això no significa que no hagis de fer reunions mai, però procura que el temps dedicat a les mateixes sigui el just i necessari i que no siguin massa continuades. Molts cops podem estar més temps reunits que realitzant les tasques que acordem a cada reunió.

També es recomana que les reunions més curtes es facin de peu o caminant, ja que agilitza la presa de decisions i anima a tothom a sintetitzar el que es diu.

Eines, mesurant el temps

Finalment, si t’interessa comprovar que realment dediques el temps que necessita cada projecte i gestió, tens eines de tot tipus per fer-ne un seguiment. Són programes i aplicacions digitals amb més o menys complexitat segons el detall que necessitis. Les més destacades són:

Pero hay muchas más, cada una con sus peculiaridades. Por ejemplo, Clockify que permite introducir el valor monetario del proyecto y calcular su rentabilidad según el tiempo que le estamos dedicando.

Però n’hi ha moltes més cadascuna amb les seves peculiaritats. Per exemple Clockify que permet introduir el valor monetari del projecte i calcular la seva rendibilitat segons el temps que li estem dedicant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *