Gamification, convertint les interaccions de l’empresa en una experiència

Fa molt de temps que els jocs i videojocs han traspassat les fronteres de l’edat i el context. Avui en dia el concepte de joc o jugabilitat s’utilitza en molts més entorns. Els jocs de taula ja no son un entreteniment familiar per a nens, joves i adults “frikis”. Ara, tot el món troba coses al seu gust, els videojocs fa temps que s’han diversificat tant que existeixen jocs dirigits a públics nínxol molt específics. Gràcies a aquesta expansió del que és lúdic, s’han començat a adaptar les seves característiques a altres escenaris com l’educació, o en el cas que anem a analitzar, l’empresa. 

La gamificació o ludificació, el primer terme ve de l’arrel anglesa mentre que l’altre seria més correcte en el nostre idioma. És l’ús de tècniques, elements i dinàmiques pròpies dels jocs en activitats no recreatives. No es tracta de convertir el treball en un joc, és més aviat millorar l’experiència del treballador o el client generant una major implicació.

Ludificació a l’experiència del client: fidelitzant

El principal recurs en el que s’han aplicat conceptes del joc a nivell de negoci ha estat en l’experiència del client. En realitat, s’han aplicat els sistemes més bàsics i senzills, amb uns resultats que sempre han estat notoris: els punts i els nivells.

Els punts són el sistema més bàsic amb el que se sol adaptar el format de joc, es tracta d’un sistema pensat per a mostrar amb orgull un cert prestigi del participant. A més, aquests sistemes no només generen aquesta necessitat d’aconseguir més punts perquè sí, solen anar acompanyats de dinàmiques de recompensa, oferint descomptes i bonificacions als usuaris que tinguin més punts.

D’altra banda, els nivells serveixen tant per generar orgull com per crear un vincle amb l’empresa. El client que sol estar en nivells alts (per exemple, nivells d’or de les companyies aèries) és un gran venedor de la marca, ja que mostrarà el valor del seu nivell, i se sol parlar molt dels avantatges que li suposa, per poques que puguin ser.

Sigui quin sigui el mètode utilitzat en la ludificació d’experiència del client, aquesta sol funcionar molt bé per generar adhesió.

Gamificació en el lloc de treball

Moltes companyies s’intenten adaptar als canvis de les noves generacions de treballadors utilitzant mecanismes com els comentats de punts/experiència i nivells. Fins i tot l’ús de taules de classificació, el que suposa una visió competitiva de l’entorn de treball que s’ha de vigilar per evitar els casos de competició més agressius.

És important que els objectius siguin clars però oberts, per fomentar les solucions creatives. També pot servir com una manera per mesurar la implicació dels treballadors i facilitar el fet de recompensar a aquells que treballen de forma més eficient i que compleixen amb les seves responsabilitats, és a dir, una forma d’identificar als bons treballadors. 

Avantatges i inconvenients

El principal avantatge d’aquests sistemes és que generen una adhesió immediata a l’usuari, sigui aquest client o treballador. A més, també produeix altres efectes com el foment del treball en equip, fidelització i posicionament. 

No obstant, aquests sistemes poden correr certs perills, per exemple, la falsa fidelització. És una cosa que passa sovint si l’implementació no està ben mesurada, amb usuaris que aprofiten errors de les regles per guanyar més fàcilment. També poden fomentar processos de competitivitat massa agressiva, amb usuaris que canvien la seva actitud per una de tòxica cap a la resta d’usuaris mentre intenten aconseguir escalar posicions.

Aquest model pot ser un revulsiu per a la seva empresa o pot ser que no encaixi, com tants aspectes dels negocis, depèn de molts factors. No obstant, el que segur que s’adapta a les seves necessitats és el nostre programari de gestió ERP amb CRM inclòs, MGest. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *