El portal documental és l’aplicació web destinada a la compartició d’arxius i documents, i proporciona una gran mobilitat, facilitat d’ús i la visualització d’informes de la seva empresa de MGest ERP en temps real. 

Intercanvi d'arxius i documents amb els clients, agents, representants i personal intern

El nostre portal documental permet l'intercanvi de documents amb clients, agents, representants i el personal de la seva empresa, facilitant la comunicació, reduïnt el temps i les despeses d'enviament i emmagatzematge.

Compartir informes vinculats amb MGest ERP

El Portal documental també permet compartir els informes integrats amb MGest ERP, proporcionant l'accés privat a la informació desitjada de la seva empresa en temps real sense la necessitat de modificar cap document.

Privacitat i permisos

El Portal documental ofereix l'assignació de permisos per a múltiples grups, carpetes o usuaris, permetent la classificació, organització i control que necessiti, oferint així una seguretat robusta.

Multiidioma

El Portal documental està preparat i adaptat a diferents idiomes seleccionables per l'usuari.

Vinculat a un servidor Cloud o un servidor local

Es pot vincular el Portal documental a un servidor MGest Cloud o a un servidor local, reduïnt la necessitat de contractació de serveis d'allotjament web, facilitant l'accés i manteniment de les dades.

Algunes aplicacions del portal documental

Gestió documental i automatització de resums i llistats de MGest ERP entre:

  • Empreses comercials amb els seus respectius agents.
  • Gestories o assessories amb els seus respectius clients
  • Empreses amb els seus respectius caps d'obra o projecte.