L’empresa del futur passarà a gaudir d’una Intel·ligència… Artificial?

Inteligencia artificial

La Intel·ligència Artificial és una de les tecnologies que més ràpidament s’està desenvolupant en els últims anys. Més enllà de les valoracions ètiques i de la ciència ficció, la IA ara mateix és més una eina que un potencial problema social. Llavors, què significa la IA per a les empreses?

inteligencia artificial

Què es la Intel·ligència Artificial?

Hi ha moltes formes d’entendre-la, però aquesta és actualment la principal definició : conjunt de tecnologies que són conscients del seu entorn i aprenen del mateix per prendre més tard accions autònomes. El principal avantatge de les IA és que estan pensades per a que les màquines i programaris responguin per si mateixos a estímuls externs.

Gràcies a aquesta capacitat d’autonomia, les IA poden utilitzar-se com a eines que milloren la productivitat. És en aquest aspecte on hi ha varis temors, com la pèrdua de privacitat o la desaparició de llocs de treball.

A més hi ha 3 aspectes definits de les IA. Hi podem trobar la Intel·ligència assistida, l’augmentada i l’autònoma.

Quins usos te la Intel·ligència Artificial en empreses?

La intel·ligència assistida està pensada per a tasques reglamentades, definides i completament rutinàries.S’estan utilitzant molt en fabricació, però cada cop més en processament d’ordres de clients. L’augmentada es basa en algoritmes d’aprenentatge sobre costums, és molt utilitzat ens serveis de recomanacions com Amazon o Netflix. Finalment, la intel·ligència autònoma està encara en desenvolupament.

Avui en dia les intel·ligències artificials més complexes són les que controlen vehicles autònoms i programes de traducció cada cop més precisos.

Val a dir que una de les principals necessitats per a les IA és la cada cop més gran quantitat de dades que tenim a l’abast. A mesura que la Internet de les Coses i el Big Data avancin ens caldrà ajuda per interpretar tanta informació.

I vosaltres? Creieu que hi ha alguna aplicació que pogués tenir la IA en els vostres negocis? Parlem-ne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *