Neutralitat i copyright: Està Internet en perill?

internet neutralitat neutralidad red xarxa copyright censura memes libertad expresion llibertat expresio 01 min

Des de fa un parell d’anys que a Internet cada cop trobem més preocupació respecte a votacions al congrés dels Estats Units o al Parlament Europeu. Són moltes i molt significants les veus que han despertat l’alerta. Internet sempre ha significat un lloc de llibertat d’expressió i de continguts. És veritat que pot estar en perill?

neutralidad en la red

Si mirem els fets dels últims mesos trobem que primer als Estats Units l’administració de Trump va presentar un pla per acabar amb la neutralitat de la xarxa i fa poc al Parlament Europeu es va votar en contra d’una proposta de directiva europea de copyright que posava en perill la cultura online.

Per què és important la neutralitat de la xarxa?

Com bé sabem tots per les factures que ens arriben, l’accés a la xarxa depèn de les empreses que ofereixen aquest servei. Però, què passaria si aquestes empreses també oferissin continguts i serveis dins de la xarxa? No estarien interessades en donar prioritat als mateixos? I si una d’aquestes empreses comprés alguna de les grans xarxes socials?

Fa poc més d’un any els usuaris de Movistar es queixaven de les limitacions al servei de Netflix. Una limitació interessada per la pròpia empresa que veia perillar el seu gran negoci de continguts de televisió que va ampliar amb la compra de Digital +. Els usuaris de Netflix que pagaven, es trobaven amb un servei deficient per culpa dels interessos del seu proveïdor, al que també paguen. Una situació rocambolesca que podria ser molt pitjor.

El govern de Trump proposava acabar amb qualsevol neutralitat. Això podria fer que les grans empreses com Facebook, que té a les seves mans Instagram i WhatsApp, paguessin als proveïdors per a que els seus serveis fossin els únics que funcionessin correctament. Aquesta limitació no només afectaria a la seva gran competència, també a l’arribada de noves aplicacions o altres. Amazon per exemple, podria aprofitar els seus ingressos per limitar l’accés a qualsevol altra botiga online, com Aliexpress.

I no només respecte als serveis. Un internet en mans de l’oligopoli de les telecomunicacions podria també facilitar la censura de pàgines web o de les pròpies xarxes socials. Quelcom que ja pateixen a països com Xina o Brasil.

¿Què deia la nova directiva Europa sobre el Copyright?

La nova normativa a nivell europeu estava sent molt criticada per 2 articles: l’11 i el 13. En l’article 11 es fa referència als mitjans de comunicació en format digital:

“Els Estats membres reconeixeran a les editorials de publicacions de premsa els drets prevists a l’article 2 i en l’article 3, apartat 2, de la directiva 2001/29/CE per l’ús digital de les seves publicacions en premsa”.ÂÂ

A l’article 2 s’estableix que “els Estats membres establiran el dret exclusiu a autoritzar o prohibir la reproducció directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, de la totalitat o part dels seus continguts”.

Això significa que els Estats membres de la UE poden crear el dret d’autor sobre les noticies i el control sobre l’accés a les mateixes. Això ja ha tingut precedents en forma de canon AEDE a Espanya o la tasa Google. No només posa en perill el lliure accés a la premsa, també drets col·lectius a la cultura com el de remescla o el de fusió d’obres.

D’altra banda l’article 13 compta amb 3 apartats diferents. En resum al primer s’estableix que els serveis que permeten als usuaris compartir continguts hauran de cooperar amb els titulars dels drets i prendre mesures per evitar violacions del copyright de les seves obres. En el segon que els països membres hauran de vigilar els serveis online per assegurar-se que implementen mesures per identificar aquests continguts. En el tercer apartat els estats són responsables de facilitar negociacions entre titulars de drets i serveis online per establir els sistemes de monitorització.

Aquest article fa responsables als serveis i comunitats a la xarxa de tots els continguts que es trobin en la mateixa. Obligant-los a monitoritzar i filtrar aquests.

Quines conseqüències podia tenir la normativa?

La principal és una major pèrdua de privacitat en tots els serveis. Però també pot acabar fins i tot amb serveis com Wikipedia o amb un aspecte tan propi de la cultura online com els memes. Tampoc es podrien consultar noticies en serveis com Google News (que no està disponible al nostre territori), Reddit o Meneame.

A més, els sistemes automatitzats per detectar violacions de drets d’autor ja han donat molts maldecaps en plataformes com Youtube.

Així doncs, està Internet tal i com el coneixem en perill?

La resposta no és senzilla. Ara mateix i gràcies a les protestes i pressions, està garantida la seva neutralitat durant un temps, quan? Tot depèn de la pressió que exerceixin els grups de comunicació i els agents de drets d’autor, així com dels legisladors que els escoltin. Als Estats Units ha sigut el senat el que ha evitat els plans del govern i a la Unió Europea podeu consultar fàcilment quins polítics han donat suport a la nova normativa.

Són les bones pràctiques entre els usuaris i el seu poder com a consumidors i votants el que pot garantir la neutralitat de la gran xarxa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *