Manteniment MGest mòdul vendes

5,50

La cuota mensual de mantenimiento del módulo ventas de MGest incluye los siguientes servicios:

 • Asistencia remota y asesoramiento telefónico del módulo básico de la aplicación
 • Actualizaciones periódicas

*  No incluye las adaptaciones de programación a medida

Description

Característiques del mòdul vendes

El mòdul de vendes completa el circuit de facturació i es caracteritza per mantenir la facilitat d’ús i d’aprenentatge, permetent un control exhaustiu de les vendes i els pendents de cobrament.

Característiques principals:

 • Facturació per diferents tipus de sèrie.
 • Circuit de vendes similar al de compres: pressupostos, comandes, albarans, factures i devolucions. 
 • Vendes relacionades amb projectes per línia i capçalera. 
 • Gestió de pagaments a compte i rebuts. 
 • Gestió de remeses bancàries i generació de fitxers amb la norma 19 i 54. 
 • Gestió de grups de quotes, manteniments i minutes.
 • Confecció de factures a partir de quotes, manteniments i minutes automàtic.
 • Certificacions a les factures.
 • Traspassos de diferents documents de vendes acumulades per client o sense acumular.
 • Històrics de vendes.
 • Traspassos a comptabilitat. 
 • Bloqueig automàtic de modificacions a factures comptabilitzades. 
 • Comprovació de les vendes per evitar salts a la numeració o falta de dades fiscals del client. 
 • Millora de la relació comercial amb els clients amb sistemes de bonificacions com per exemple punts per client.
 • Gestió de les comissions per venda.
 • Àmplia selecció de llistats i informes, així com estadístiques.
 • Consulta dels cobraments segons la forma de pagament.
 • Contempla l’elaboració, gestió i seguiment de projectes pressupostats i planificats.
 • Confecció d’etiquetes d’enviament. 
 • Enviament individual o massiu de factures electròniques i firma electrònica garantint la seva autenticitat. 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.