Actualizacions MGest pack facturació

5,50

Actualització periòdica del pack facturació.
Quota mensual.

Categoria:

Description

MGest pack Facturació

Característiques:

 • Inclou una llicència de MGest mòdul vendes.
 • Inclou una llicència de MGest mòdul compres.
 • Inclou una llicència de MGest mòdul TPV.

Aquest mòdul requereix una llicència de mòdul bàsic per a funcionar.


MGest mòdul de Vendes

El mòdul de vendes completa el circuit de facturació i es caracteritza per mantenir la facilitat d’ús i d’aprenentatge, permetent un control exhaustiu de les vendes i dels pendents de cobrament.

 

Característiques principals:

 • Facturació per diferents tipus de sèrie.
 • Circuit de vendes similar al de compres: pressupostos, comandes, albarans, factures i devolucions.
 • Vendes relacionades amb projectes per línies i capçalera.
 • Gestió de pagaments a compte i rebuts.
 • Gestió de remeses bancàries i generació de fitxers amb la norma 19 i 54.
 • Gestió de grups de quotes, manteniments i minutes.
 • Confecció de factures a partir de quotes, manteniments i minutes de forma automàtica.
 • Certificacions a les factures.
 • Traspassos de diferents documents de vendes acumulades per client o sense acumular.
 • Històrics de vendes.
 • Traspassos a comptabilitat.
 • Bloqueig automàtic de modificacions a factures comptabilitzades.
 • Comprovació de les vendes per evitar salts a la numeració o falta de dades fiscals del client.
 • Millora de la relació comercial amb els clients amb sistemes de bonificacions, com per exemple punts per client.
 • Gestió de les comissions per venda.
 • Gran selecció d’informes i llistats, així com estadístiques.
 • Consulta dels cobraments segons la forma de cobrament.
 • Contempla l’elaboració, gestió i seguiment de projectes pressupostats i planificats.
 • Confecció d’etiquetes d’enviament.
 • Enviament individual o massiu de factures electròniques i firma electrònica garantint la seva autenticitat.

MGest mòdul de Compres:

El mòdul de compres permet el control dels proveïdors, els stocks i les despeses d’una forma senzilla i intuïtiva. 

Característiques principals:
 • Circuit de compres: Ofertes, comandes, albarans, factures i devolucions.
 • Funcionamient per sèries de facturació.
 • Històrics de compres.
 • Gestió de pagaments.
 • Traspassos a comptabilitat de les factures de compra.
 • Imputació de transportistes i carregadors als documents de compra.
 • Comparació de compres intermensuals i interanuals.
 • Control i gestió de les comandes de compra en termes de pendents de sol·licitar o rebre.
 • Àmplia selecció d’informes i llistats, així com estadístiques.

MGest mòdul TPV:

El mòdul de TPV permet el control de tiquets de caixa d’una forma ràpida, senzilla i efectiva. La seva utilització és àgil, intuïtiva i està preparada pel seu ús amb pantalles tàctils. 

Característiques principals:

 • Confecció ràpida de tiquets, albarans i factures a través de pantalla tàctil o teclat. 
 • Control de moviments de caixa.
 • Tancaments de caixa.
 • Traspassos de vendes acumulades per client o sense acumular.
 • Històrics de vendes.
 • Traspassos a comptabilitat.
 • Compatibilitat amb la connexió de diversos perifèrics com balances, lectors de codis de barres, impressores de tiquets, calaixos portamonedes i visors.
 • Gran selecció d’informes i llistats, així com l’elaboració d’estadístiques.
 • Presentació amb imatges agradable, personalitzable i fàcil d’utilitzar. 
 • Gestió dels tiquets de venda, devolucions, talles, colors, històrics de tiquets i diferents formes de pagament.
 • Consulta dels moviments realitzats en temps real.