Què vol dir CRM? Tenir cura de la relació amb els clients és fonamental

mgest moncasoft infografia crm customer relationship management blog2 min

Seguint amb les sigles en el món empresarial, avui li parlem del CRM, o Customer Relationship Management(en català: gestor de relació amb clients). Es tracta d’una estratègia de negocis centrada en conèixer i generar una relació a llarg termini amb el client perquè compti amb nosaltres i estigui satisfet amb els nostres serveis.

Aquesta estratègia de màrqueting va molt lligada amb la implantació de l’ERP en les empreses, l’aparició dels sistemes informàtics i Internet. En moltes empreses, els clients passen simplement a ser registres en bases de dades, sense tenir en compte les persones que hi ha darrere que necessiten i volen ser ben atesos, o que se’ls faci un bon servei. Conèixer a cada client pot ser difícil per a moltes empreses, per això s’han creat programaris com MGest, que aconsegueixen automatitzar les tasques que abans pertanyien al venedor tradicional, a més d’augmentar la fidelització dels clients. A tall d’exemple proposem la següent situació:

Sense sistema CRM:

Empresa: Ha trucat a Editorial X, bon dia. En què puc ajudar-lo?

Client: Bon dia, truco de la Llibreria Y per reclamar una comanda de fa gairebé un mes que encara no m’ha arribat.

Empresa: D’acord. Em pot dir el seu nom si us plau?

Client: Carlos López.

Empresa: D’acord, un segon que ho consulto. Recorda qui el va atendre?

Client: Doncs ara mateix no ho sé …

Amb sistema CRM:

Empresa: Editorial X, bon dia Carles. En què puc ajudar-lo?

Client: Bon dia, truco per reclamar una comanda de fa gairebé un mes que encara no m’ha arribat.

Empresa: En el seu full de client veig que la comanda ha estat marcada com a enviada aquest passat dilluns i està en repartiment. Li arribarà demà a les 9 del matí. Disculpi que no l’haguem avisat abans.

Com es pot observar, la solució CRM permet que el o la recepcionista sàpiga per endavant qui està trucant a l’empresa, per a posteriorment accedir amb un codi simple a tota la informació del client i l’estat de les seves accions relatives a la companyia, agilitzant el procés en cas de reclamació i oferint una imatge d’empresa molt més atenta i informada sobre les necessitats dels seus clients.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *