Gestió de la infraestructura

MGest adaptat a aparcaments permet gestionar tots els aparcaments existents en temps real.

Integració y automatizació

MGest és adaptable a diferents sistemes amb la finalitat d’automatitzar processos, integrant-se per exemple amb lectors de matrícula.

Gestió de cobraments i pagaments

MGest permet facturar i cobrar per TPV, caixa o qualsevol forma definida, així com realitzar facturació cíclica i remeses de les mateixes, podent-se realitzar el seguiment de cobraments i devolucions, d’entre altres funcionalitats.

Solicite información