Termes informàtics en català correcte

Términos informáticos

Les llengües són quelcom viu en continua evolució. En els últims anys totes elles han evolucionat ràpidament degut a l’arribada de les Tecnologies de la Informació i Comunicació i la revolució que han suposat. Abans era molt comú que les llengües ja anessin introduint terminologia procedent d’altres idiomes. Avui en dia, en un món globalitzat en el que la comunicació entre qualsevol punt és immediata, això és més visible. Per això volem parlar dels termes informàtics en català, perquè molts ja tenen una traducció al nostre idioma.

Molts cops mentre escrivim aquest blog ens sorgeixen dubtes sobre quines són les paraules més correctes del que escrivim en català. Per exemple, fa un temps ens vam topar amb el terme “furoner”, què és la traducció acceptada de hacker. Una paraula que ens va sorprendre, i molt, sobretot perquè no és d’ús comú. Aquí podríem entrar en el debat de, si la llengua evoluciona pel seu ús, és correcte fer servir un terme que no s’utilitza amb normalitat?

Sigui com sigui, hem decidit fer un recull dels termes més curiosos i distintius per tal de facilitar una mica l’ús dels termes informàtics que fem servir sovint en el nostre blog:

 • Hardware – maquinari
 • Software – programari, a través d’aquesta traducció trobem les següents:
 • Adware – programari de publicitat
 • Malware – programari maliciós
 • Cache – memòria cau
 • Dongle – motxilla
 • Hacker – furoner
 • Map – associar
 • Reboot – arrencar de nou
 • Router – encaminador
 • Suite – paquet ofimàtic
 • Swipe – fer lliscar/lliscar
 • Tutorial – programa d’aprenentatge
 • Widget – giny
 • Wireless – sense fils
 • Wiretapping – connexió clandestina

De totes formes, sempre que utilitzem algun terme nou o poc habitual, posarem entre parèntesis el seu significat. També els enllaçarem a partir d’ara al Termcat, on trobareu altres termes traduïts de la forma més correcte.

I si voleu, ens podeu comentar a les xarxes socials què us semblen tots aquests termes. ¿En feu ús? ¿Preferiu els termes en el seu origen anglès? ¿Què en penseu de l’adequació de tot terme a la llengua?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *