Modificacions versió 7.39

 • Agenda redimensionable.
 • Permet copiar l'esquema de fases d'un producte a un altre.
 • Revisió de l'editor de fases.
 • Salt a l'editor de fases des d'un article de producció.

Modificacions versió 7.37

 • Revisió de l'agenda.
 • Permetre duplicar campanyes.

Modificacions versió 7.35

 • Permet ajustar les dimensions tàctils gràficament des de la finestra tàctil.
 • Permet mostrar el preu base dels articles a les vendes i compres en format tàctil.
 • El menú simple mostra els botons de les finestres minimitzades a la part inferior.
 • Permet assignar vendes i ordres relacionades a les tasques.
 • Revisió de l'agenda.
 • Revisió de les gràfiques de les consultes i el dashboard.
 • Revisió de les prioritats i el color de les tasques.
 • Revisió de la importació des d'arxiu CSV a una compra.

Modificacions versió 7.33

 • Revisió de la visualització de la barra principal de menú en resolucions baixes.
 • Permet el tancament de subcomptes comptables.

Modificacions versió 7.32

 • Buscar article per ID de la tarifa de compra del proveïdor a les compres.
 • Revisió permisos en els paràmetres dels llistats segons configuració de sèries i canals de l'usuari.
 • Revisió de l'editor pantalles en la execució dels events en els scripts.
 • Revisió del comportament de la cerca per línia amb filtre actiu.
 • Revisió del comportament del sistema de duplicats en subcomptes.

Modificacions versió 7.30

 • Es permet copiar la configuració de comissions d'un altre comissionista.
 • Revisió dels permisos de les tasques per usuari.
 • Gestió de tasques eliminades i recuperació a tasques actives.
 • Revisió del llistat de previsualització de manteniments.

Modificacions versió 7.28

 • Agenda filtrada per Mitjà.
 • Revisió dels traspassos parcials amb talles agrupades.
 • Actualització dels models 303 i 115.
 • Revisió del canvi d'estat a les tasques.
 • Duplicar històrics de vendes i compres des de clients i proveïdors.

Modificacions versió 7.27

 • Comptabilització de l'assentament d'amortització de tots els béns.
 • Revisió de traspassos parcials.
 • Signatures a les vendes i ordres de treball.
 • Revisió dels permisos dels llistats.
 • Tasques actives i tasques enviades.

Modificacions versió 7.26

 • Ordenació dels majors configurable.
 • Revisió de la comptabilització de pagaments/cobraments des de venciments.
 • Dashboard configurable amb consultes i gràfiques personalitzades.
 • Comissions per proveïdor per defecte de l'article.
 • Ampliació de caràcters dels camps codi a la factura electrònica.

Modificacions versió 7.25

 • Buscar per projecte enlloc de client a l'agenda.
 • Permet impressió sense control d'impressió a la vista prèvia del llistat.
 • Permet els valors negatius a l'ordre dels menús personalitzats.
 • Revisió de la factura electrònica.
 • Revisió de duplicats a comptabilitat.
 • Revisió dels events i altres millores en l'editor de pantalles i scripts.
 • Revisió desglòs analític dels assentaments predefinits.
 • Revisió de la comptabilització de cobraments des de venciments.

Modificacions versió 7.24

 • Noves ordenacions en la renumeració dels assentaments i tipus d'IVA.
 • Separació dels comptadors d'assentament i dels diferents tipus d'IVA per exercici a més del canal.
 • Registre d'historial de preus de venda i de compra per article.
 • Actualització del sistema de plugins.

Modificacions versió 7.22

 • Escalats de comissions per comissionista.
 • Vista prèvia al imprimir els llistats per defecte marca com imprès.
 • Al canviar el document de la capçalera de l'assentament es pregunta pel canvi de document de les línies.
 • Permet buscar per projecte directament enlloc de client des de l'agenda.
 • Primera versió completament funcional de l'editor de pantalles.

Modificacions versió 7.20

 • Revisió d'etiquetatge per unitats.
 • Revisió del funcionament de les graelles i vistes globals.
 • Revisió del traspàs de comentaris de vendes i compres amb suport d'idiomes.
 • Bloqueig del canal de comptabilitat de la línia dels assentaments des de configuracions d'empresa.
 • Projectes amb contacte per defecte i client vinculat.
 • Traduccions amb comentaris per defecte de vendes i de compres en la creació des de client i proveïdors.
 • Posa estat a la prioritat més baixa al crear una nova ocupació d'agenda.
 • Formes d'entrega.
 • Ofertes temporals per descomptes.

Modificacions versió 7.18

 • Revisió de l'ordre invers en els majors comptables.
 • Comissionistes potencials.
 • Revisió del tancament de formularis durant el canvi d'empresa.
 • Zona, Sector i activitat en els comissionistes.
 • Revisió dels permisos dels usuaris.
 • Les accions de la campanya si saltem alguna acció demana per finalitzar anteriors accions.
 • Permetre no aplicar data a les accions de les campanyes.
 • Permet la preVisualització d'adjunts i llistats en el mailing.
 • Ofertes temporals amb descompte.
 • Revisió de la factura electrònica.
 • Revisió del comportament de les finestres i la barra per a pantalles amb resolucions petites.
 • Revisió de l'últim preu de compra mostrat a les compres.
 • Revisió dels links a comissionista.
 • Permet la creació de lots de compra des d'inventari.
 • Revisió del comportament dels formularis a baixa resolució.

Modificacions versió 7.16

 • Millora a l'entrada dels paràmetres amb selector i a l'entrada de subcomptes dels llistats.
 • Indicador de lot buit si l'article té control de lots activat.
 • Enviament de mails individuals.
 • Preparació de fitxers a la vista prèvia dels llistats per adjuntar-los després al mailing.
 • Revisió de la generació d'arxius de remesa des de comptabilitat.

Modificacions versió 7.14

 • Revisió de talles i colors a les necessitats de compra i de producció.
 • Revisió de l'actualització de preus de compra amb tarifes amb divises.
 • Tarifes de preus amb divises mostren la divisa.
 • Revisió de vendes tàctils si ho existeixen subfamílies.
 • Ordre invers dels majors de comptabilitat.
 • Codis de barres automàtics a la introducció d'articles des de fitxer.
 • Revisió de l'intercanvi de formularis entre assentaments i venciments.
 • Canvi de canal de la línia d'assentament amb selector.
 • Millora de visualització dels llistats.
 • Millora en el cercador de paràmetres dels llistats.
 • Revisió del tàctil en baixa resolució.