Modificacions versió 7.96

 • Cercador en el punteig de subcomptes.
 • Filtre i cercador en els traspassos per selecció.
 • Comissionista per defecte el del client o el mateix comissionista del smartphone que fa la comanda.
 • Millores en la sincronització amb el mòdul smartphone.
 • Millores en la visualització dels paràmetres dels llistats.
 • Més amplada de finestra a les cerques.

Modificacions versió 7.94

 • Major de subcompte permet escollir exercicis consecutius.
 • Revisió de rendiment de consultes vinculades als lots.
 • El processador bancari agafa la descripció automàticament al processar com assentament directe.
 • Desfer processar elimina el codi processament.

Modificacions versió 7.92

 • Comentari intern a les línies de venda i compra.
 • Control d'enviament d'email de pressupost, comanda, albarà des de smartphone.
 • Valoració dels albarans de venda i comandes de compra controlada des del client/proveïdor.
 • Email de facturació a clients i contactes que s'aplica a les factures de venda.
 • Zona en els contactes.
 • Revisió de l'assignació de document sense IVA als assentaments.

Modificacions versió 7.90

 • Preus atípics de venda i de compra amb segon descompte.
 • Nous permisos en el módul smartphone.

Modificacions versió 7.89

 • Preus atípics per proveïdor amb import i descompte.
 • Enviament de mailing a comissionista a les vendes i els clients.
 • Revisió de les exportacions en el model SII.

Modificacions versió 7.88

 • Límit de crèdit configurable.
 • Cerques amb el caràcter comodí '*'.
 • Preus atípics entre dates.
 • Sincronitzador d'extractes bancaris.
 • Mostrar/ocultar camps als documents relacionats.
 • Permetre carregar models de fitxer objecte.
 • Filtre per sèrie a les remeses
 • Posició extrem esquerre del codi de barres USB.
 • Envia emails amb smartphone utilitzant el compte de l'usuari del comissionista.

Modificacions versió 7.83

 • Optimització del rendiment i millores en la visualització del Dashboard i les consultes.
 • Control de visibilitat de les consultes personalitzades i els comptadors.
 • Nou camp Id a preus atípics de client i de proveïdor.
 • Lots de producció es visualitzen a la fitxa d'article.

Modificacions versió 7.79

 • Importació/exportació de taules: Conversió opcional a Hexa dels camps de tipus Blob.
 • Revisió de la visualització del Dashboard.
 • Filtres a necessitats de producció.
 • Revisió dels traspassos a comptabilitat.
 • Revisió de les cerques en els paràmetres dels llistats.

Modificacions versió 7.78

 • Millores a les remeses.
 • Des dels rebuts directament es permet fer pagaments en rebuts dins de remesa si hi ha una devolució de la mateixa remesa.
 • Replicar articles de venda i de compra.
 • Id d'article permet fórmules numèriques de longitud fixa i admet els operadors '.' i '+'.
 • Millores en el sincronitzador de smartphones.

Modificacions versió 7.76

 • Millora a les edicions globals producció.
 • Prefix de subcompte de clients i proveïdors per sèrie.
 • Segon descompte per línia a vendes i compres.
 • Revisió dels seguiments de manteniments o quotes fixes per client/proveïdor.

Modificacions versió 7.74

 • Les compres creen també el mateix lot als articles de l'escandall de compra que el seu pare.
 • Els lots visibles de l'escandall es creen per l'ordre del mateix escandall.
 • Nous estats de control de les remeses: enviada i cobrada.
 • Consultes personalitzades verticals.

Modificacions versió 7.72

 • Cobrament acumulat de rebuts a clients.
 • No es permet canviar la sèrie si la factura de compra està comptabilitzada.
 • L'autorització SEPA de clients es permet marcar automàticament al crear el client, configurable.
 • Prorateig de la venda del manteniment, calculat fins a data inicial.
 • Dies fixes de pagament a empresa per defecte a clients o proveïdors.
 • Es permet múltiples links a les consultes, de tipus acció o subconsulta.
 • Reordenar i buscar dins dels escandalls.
 • Tarifes incrementals.

Modificacions versió 7.70

 • Revisió del zoom de les imatges.
 • Tarifes de marges de venda.
 • Tarifes per defecte per sèrie.
 • Salt a document d'històric a les vendes i les compres.
 • IBAN als contactes dels clients aplicable a les vendes i les compres.
 • Millora de rendiment a les cerques de registres.

Modificacions versió 7.67

 • Revisió de la renumeració en els assentaments predefinits.
 • Revisió de la renumeració d'IVA dels documents vinculats.
 • Integració del llistat caixa de facturació.
 • Dies de retràs a fer efectiu en compte a la forma de pagament.
 • Forma pagament a tots els cobraments i pagaments.
 • Subfamília de transport per evitar la seva ponderació de preu de cost a les compres.
 • Importar línies d'una venda des d'arxiu de format CSV.

Modificacions versió 7.67

 • Tancaments de caixa de facturació.
 • Assentaments amb document vinculat. En el cas de ser factura classifica automàticament segons tipus d'IVA i registre d'IVA.

Modificacions versió 7.64

 • Revisió dels grups de manteniments de compra.
 • Revisió codis de barres sèrie.