Modificacions versió 8.04

 • Seguiment de vendes i compres a la fitxa d'article.
 • Duplicar ocupació agenda.
 • Afegir salt a factura o cobrament vinculat a un assentament.
 • Revisió de l'escalat dpi fonts falla amb nova graella.
 • Revisió del minimitzat de formularis.
 • La comptabilització de la remesa posa el document capçalera al document de la contrapartida.
 • Revisió de les lectures de codis de barres.
 • Millora de rendiment de l'accés a base de dades.

Modificacions versió 8.02

 • Major del subcompte actiu de l'assentament més ràpid.
 • Revisió ordenacions del punteig de subcomptes.
 • Revisió de la visualització de l'evaluació ISO de les compres.
 • Revisió de la agenda.
 • Duplicar posa usuari nou a compres i vendes.
 • Revisió del mòdul visa.
 • Categories de la web per article.

Modificacions versió 8.01

 • Revisió al aplicar tot el desglòs al grup d'analítica d'un assentament.
 • Revisió dels salts a vendes i compres i assentaments des de seguiments i majors.
 • Revisió de l'aplicació de pagaments a compte, no distingeix sèries.
 • Revisió ordenacions a les cerques, majors i processador bancari.
 • Millora de la velocitat del canvi d'empresa, usuari i exercici.
 • Indicar rebuts de compra/venda.
 • Revisió dels traspassos entre vendes i compres.
 • Localització GPS de les hores d'inici i final de les ordres de treball.
 • Revisió del recàlcul de stocks al recuperar venda i compra de històric.
 • Increment de preus atípics de compra per proveïdor.

Modificacions versió 8.00

 • Data 347 a les factures de compra. Càlcul de venciments i rebuts a partir d'ella.
 • Separació de la visualització de la comunicació i de la captura de dades de la sincronització de smartphone.
 • Bloqueig de clients/proveïdors. Desactiva la seva assignació a vendes, compres i ordres de treball.
 • Revisió de l'assignació de comissions a les vendes.
 • Millora en l'intercanvi finestres d'MGest.
 • Revisió del traspàs de vendes i compres forçant sèrie acumulant en un sol document.

Modificacions versió 7.98

 • No es mostren stocks negatius a les cerques de lot.
 • Revisió de les cerques dins els filtres.
 • El Dashboard permet la modificació de dates per comparar estadístiques.
 • Editor d'SQL visual a les consultes personalitzades.
 • Tipus d'IVA no deduïble que no compta l'import en la base de la factura.

Modificacions versió 7.97

 • Revisió de la comprovació i càlcul amb arrodoniment d'IVA i RE en una sola línia assentament.
 • Documents associats als assentaments de comptabilitat separats per exercici.
 • Millores en el processador bancari.
 • Línies d'assentament que permeten ser descartades del llibre d'IVA amb l'indicador "no deduïble".
 • Permet duplicar clients i proveïdors.
 • Permisos de carpeta ara també amb els llistats favorits.
 • Revisió del límit de crèdit.
 • Actualització del model 303.

Modificacions versió 7.96

 • Cercador en el punteig de subcomptes.
 • Filtre i cercador en els traspassos per selecció.
 • Comissionista per defecte el del client o el mateix comissionista del smartphone que fa la comanda.
 • Millores en la sincronització amb el mòdul smartphone.
 • Millores en la visualització dels paràmetres dels llistats.
 • Més amplada de finestra a les cerques.

Modificacions versió 7.94

 • Major de subcompte permet escollir exercicis consecutius.
 • Revisió de rendiment de consultes vinculades als lots.
 • El processador bancari agafa la descripció automàticament al processar com assentament directe.
 • Desfer processar elimina el codi processament.

Modificacions versió 7.92

 • Comentari intern a les línies de venda i compra.
 • Control d'enviament d'email de pressupost, comanda, albarà des de smartphone.
 • Valoració dels albarans de venda i comandes de compra controlada des del client/proveïdor.
 • Email de facturació a clients i contactes que s'aplica a les factures de venda.
 • Zona en els contactes.
 • Revisió de l'assignació de document sense IVA als assentaments.

Modificacions versió 7.90

 • Preus atípics de venda i de compra amb segon descompte.
 • Nous permisos en el módul smartphone.

Modificacions versió 7.89

 • Preus atípics per proveïdor amb import i descompte.
 • Enviament de mailing a comissionista a les vendes i els clients.
 • Revisió de les exportacions en el model SII.

Modificacions versió 7.88

 • Límit de crèdit configurable.
 • Cerques amb el caràcter comodí '*'.
 • Preus atípics entre dates.
 • Sincronitzador d'extractes bancaris.
 • Mostrar/ocultar camps als documents relacionats.
 • Permetre carregar models de fitxer objecte.
 • Filtre per sèrie a les remeses
 • Posició extrem esquerre del codi de barres USB.
 • Envia emails amb smartphone utilitzant el compte de l'usuari del comissionista.

Modificacions versió 7.83

 • Optimització del rendiment i millores en la visualització del Dashboard i les consultes.
 • Control de visibilitat de les consultes personalitzades i els comptadors.
 • Nou camp Id a preus atípics de client i de proveïdor.
 • Lots de producció es visualitzen a la fitxa d'article.

Modificacions versió 7.79

 • Importació/exportació de taules: Conversió opcional a Hexa dels camps de tipus Blob.
 • Revisió de la visualització del Dashboard.
 • Filtres a necessitats de producció.
 • Revisió dels traspassos a comptabilitat.
 • Revisió de les cerques en els paràmetres dels llistats.

Modificacions versió 7.78

 • Millores a les remeses.
 • Des dels rebuts directament es permet fer pagaments en rebuts dins de remesa si hi ha una devolució de la mateixa remesa.
 • Replicar articles de venda i de compra.
 • Id d'article permet fórmules numèriques de longitud fixa i admet els operadors '.' i '+'.
 • Millores en el sincronitzador de smartphones.

Modificacions versió 7.76

 • Millora a les edicions globals producció.
 • Prefix de subcompte de clients i proveïdors per sèrie.
 • Segon descompte per línia a vendes i compres.
 • Revisió dels seguiments de manteniments o quotes fixes per client/proveïdor.