Compara les versions

Facturació de vendes

MGest LITE
 • Local
 • Una empresa
 • Dos sèries de facturació
 • Màxim de 200 articles
 • Màxim de 100 clients
 • Màxim de 100 proveïdors
 • Màxim de 200 vendes anuals
 • Sense suport
 • Sense actualitzacions
GRATUÏT

Descarregar

MGest Bàsic autònoms
 • Al núvol 
 • Sense límit d’empreses
 • Sense límit de sèries
 • Sense límit d’articles
 • Sense límit de clients
 • Sense límit de proveïdors
 • Màxim de 200 vendes anuals
 • Suport telefònic/email
 • Actualitzacions incloses
10,95€/mes

Comprar

MGest Online vendes
 • Al núvol
 • Sense límit d’empreses
 • Sense límit de sèries
 • Sense límit d’articles
 • Sense límit de clients
 • Sense límit de proveïdors
 • Sense límit de vendes anuals
 • Suport telefònic/email
 • Actualitzacions incloses
18,45€/mes

Comprar

Facturació de vendes i compres

MGest LITE
 • Local
 • Una empresa
 • Dos sèries de facturació
 • Màxim de 200 articles
 • Màxim de 100 clients
 • Màxim de 100 proveïdors
 • Màxim de 200 vendes anuals
 • Màxim de 200 compres anuals
 • Màxim de 50 tíquets diaris
 • Sense suport
 • Sense actualitzacions
GRATUÏT
Descarregar
MGest Bàsic autònoms
 • Al núvol
 • Sense límit d’empreses
 • Sense límit de sèries
 • Sense límit d’articles
 • Sense límit de clients
 • Sense límit de proveïdors
 • Màxim de 200 vendes anuals
 • Màxim de 200 compres anuals
 • Màxim de 50 tíquets diaris
 • Suport telefònic/email
 • Actualitzacions incloses
10,95€/mes
Comprar
MGest Online facturació
 • Al núvol
 • Sense límit d’empreses
 • Sense límit de sèries
 • Sense límit d’articles
 • Sense límit de clients
 • Sense límit de proveïdors
 • Sense límit de vendes anuals
 • Sense límit de compres anuals
 • Sense límit de tíquets diaris
 • Suport telefònic/email
 • Actualitzacions incloses
23,45€/mes
Comprar

Comptabilitat

MGest LITE
 • Local
 • Una empresa
 • Dos canals comptables
 • Sense límit de subcomptes
 • Sense límit de presentacions de models comptables
 • Sense límit d’assentaments predefinits
 • Màxim de 500 assentaments comptables anuals
 • Sense suport
 • Sense actualitzacions
GRATUÏT
Descarregar
MGest Bàsic autònoms
 • Al núvol
 • Sense límit d’empreses
 • Sense límit de canals comptables
 • Sense límit de subcomptes
 • Sense límit de presentacions de models comptables
 • Sense límit d’assentaments
  predefinits
 • Màxim de 500 assentaments comptables anuals
 • Suport telefònic/email
 • Actualitzacions incloses
10,95€/mes
Comprar
MGest Online comptabilitat
 • Al núvol
 • Sense límit d’empreses
 • Sense límit de canals comptables
 • Sense límit de subcomptes
 • Sense límit de presentacions de models comptables
 • Sense límit d’assentaments predefinits
 • Sense límit d’assentaments comptables anuals
 • Suport telefònic/email
 • Actualitzacions incloses
18,45€/mes
Comprar