MGest LITE es totalment gratis, ideal per a provar el nostre programa de facturació sense límit de funcionalitat, perfecte per a nous emprenedors i formació. Registra’t per a descarregar la versió LITE en local o per a provar la versió online de MGest.

FuncionalitatLÍMITS versió lite
Empreses1xAplicació
Usuaris2xAplicació
Sèries2xEmpresa
Articles200xEmpresa
Clients100xEmpresa
Proveïdors100xEmpresa
Magatzems1xEmpresa
Vendes200xExercici
Compres200xExercici
Moviments d'agenda200xExercici
Factures simplificades50xExercici
Assentaments comptables500xExercici
Ordres de producció50xExercici