Presentació de MGest

MGest ERP és una aplicació de gestió, facturació, comptabilitat, control de la producció i d’estocs, destinada a facilitar les tasques administratives de qualsevol tipus a nivell informàtic.

Creació d'articles

En aquest videotutorial s’expliquen els conceptes bàsics de creació de famílies i subfamílies d’articles, i els passos a l’hora de crear un article nou, i fixar preus de compra i venda per a la facturació.

Entrada de clients/proveïdors

En aquest videotutorial es mostra com realitzar l’entrada d’un nou client, tant per a persones físiques com jurídiques. El tutorial és vàlid també per a l’entrada de proveïdors, ja que el procediment és similar.

Gestió de compres i vendes

En aquest videotutorial veurem com funciona el cicle complet de compres i vendes a MGest ERP.

Cobraments i pagaments

En aquest videotutorial es mostren els procediments a seguir per a gestionar i fer el seguiment de cobraments i pagaments.

Gestió de stocks

En aquest videotutorial veurem al complet el funcionament del mòdul de stocks a MGest ERP.

Traspàs a comptabilitat

En aquest videotutorial veurem com funciona el traspàs integrat, que converteix en assentaments comptables totes les compres i vendes de forma totalment automatitzada.

Agenda

En aquest videotutorial veurem ade forma completa el funcionament del mòdul Agenda a MGest ERP.

Creació de tasques

En aquest videotutorial es mostra com crear i modificar noves tasques i l’ús de les diferents opcions i personalització sobre aquestes.

Vendes periòdiques

En aquest videotutorial veurem com funcionen les vendes periòdiques. Aquesta és una funcionalitat molt útil quan hem de generar periòdicament factures amb un mateix concepte, com poden ser unes quotes de lloguer. 

MGest mòdul Smartphone

El mòdul Smartphone és una pràctica solució comercial mòbil, completament integrada i sincronitzable amb l’aplicació MGest. Creada per a poder-se connectar des de qualsevol lloc amb MGest.

Comptabilitat

En aquest vídeo es mostra el funcionament del mòdul de comptabilitat i es tracta la creació manual d’assentaments, subcomptes, venciments i comptabilitat analítica. 

Mailing

La funció de mailing ens permet enviar documents de compra i venda a proveïdors i clients respectivament des de MGest ERP, de forma molt àgil i amb diferents opcions de filtratge. 

Formes de cobrament

En aquest vídeo es mostra com gestionar les formes de cobrament i pagament de MGest ERP, a fi d’automatitzar el càlcul de venciments. 

Escandalls

En aquest tutorial veurem el funcionament dels escandalls d’articles, que ens serviran per determinar el material necessari en una ordre de producció, o per crear packs i agrupacions d’articles. 

Impostos i taxes

En aquest vídeo veurem com es configuren els impostos que s’apliquen als articles, així com taxes suplementàries que es poden afegir de manera automàtica quan es fan vendes i compres.