Presentació de MGest

MGest ERP és una aplicació de gestió, facturació, comptabilitat, control de la producció i d’estocs, destinada a facilitar les tasques administratives de qualsevol tipus a nivell informàtic.

Creació d'articles

En aquest videotutorial s’expliquen els conceptes bàsics de creació de famílies i subfamílies d’articles, i els passos a l’hora de crear un article nou, i fixar preus de compra i venda per a la facturació.

Entrada de clients/proveïdors

En aquest videotutorial es mostra com realitzar l’entrada d’un nou client, tant per a persones físiques com jurídiques. El tutorial és vàlid també per a l’entrada de proveïdors, ja que el procediment és similar.

Gestió de compres i vendes

En aquest videotutorial veurem com funciona el cicle complet de compres i vendes a MGest ERP.

Gestió compres i vendes 2

En aquest videotutorial continuem i incidim amb l’enviament de documents via email en els mòduls de compres i vendes.

Gestió compres i vendes 3

En aquest videotutorial continuem i incidim amb els tipus de traspàs entre els mòduls de compres i vendes.

Gestió compres i vendes 4

En aquest videotutorial veurem la última part de com funciona el cicle complet de compres i vendes a MGest ERP.

Vendes periòdiques

En aquest videotutorial veurem com funcionen les vendes periòdiques. Aquesta funcionalitat estalvia molt temps en facturació repetitiva.

Cobraments i pagaments

En aquest videotutorial es mostren els procediments a seguir per a gestionar i consultar els cobraments i pagaments.

Comptabilitat

En aquest vídeo es mostra el funcionament del mòdul de comptabilitat i es tracta la creació manual d’assentaments, subcomptes, venciments i comptabilitat analítica. 

Traspàs a comptabilitat

En aquest videotutorial veurem com funciona el traspàs integrat, que converteix en assentaments comptables totes les compres i vendes de forma totalment automatitzada.

Creació de tasques

En aquest videotutorial es mostra com crear i modificar noves tasques i l’ús de les diferents opcions i personalització sobre aquestes.

Agenda

En aquest videotutorial veurem ade forma completa el funcionament del mòdul Agenda a MGest ERP.

Formes de cobrament

En aquest vídeo es mostra com gestionar les formes de cobrament i pagament de MGest ERP, a fi d’automatitzar el càlcul de venciments. 

Escandalls

En aquest tutorial veurem el funcionament dels escandalls d’articles, que ens serviran per determinar el material necessari en una ordre de producció, o per crear packs i agrupacions d’articles. 

Impostos i taxes

En aquest vídeo veurem com es configuren els impostos que s’apliquen als articles, així com taxes suplementàries que es poden afegir de manera automàtica quan es fan vendes i compres. 

Gestió de stocks

En aquest videotutorial veurem al complet el funcionament del mòdul de stocks a MGest ERP.

Mailing

La funció de mailing ens permet enviar documents de compra i venda a proveïdors i clients respectivament des de MGest ERP, de forma molt àgil i amb diferents opcions de filtratge.