El mòdul Agenda es una eina molt útil que ens permet organitzar i planificar el dia a dia de l’empresa. Permet tenir un control de totes les tasques  que ha de realitzar el treballador, i així realitzar una planificació dels mitjans físics disponibles a cada empresa.

Característiques principals:

 • Gestor de tasques amb selecció de prioritats i estats de les tasques configurables.
 • Planificació de mitjans disponibles (sales o espais) per temps.
 • Vista diaria, setmanal, mensual, trimestral i anual.
 • Disseny agradable, personalitzable i adaptable.
 • Generació de llistats dels usuaris i de les tasques pendents de realitzar.
 • Gestor de tasques pendents, independents en el temps.
 • Programacions fixes per a clients.
 • Tractament de les ocupacions moviment a moviment o de manera visual.
 • Enllaç amb el mòdul de vendes o compres.
 • Control de dies festius i de vacances dels usuaris.
 • Vista de resum mensual del mes actual i del següent, per usuari i segons disponibilitat en concepte de si està disponible, desocupat, complet, fora d'horari, vacances o dia festiu.