MGest  és altament configurable i personalitzable, per a adaptar-lo a les necessitats de cada usuari. El módul bàsic és l’eina essencial per a qualsevol configuració i compta amb els registres d’articles, clients i proveïdors.

Les seves característiques principals:

 • Multiempresa i multiusuari, d'implantació ràpida, sense límit d'usuaris i a la vegada, permet gestionar l'accessibilitat d'aquests al programa.
 • Permet la configuració de diferents apartats de l'aplicació: Comptadors, llistats per defecte, plantilles, nombre d'impressions, poblacions, països, formes de pagament, tipus d'IVA, usuaris, i sèries de facturació entre altres opcions.
 • Confecciona en temps real un registre d'accessos dels usuaris a les diferents parts de l'aplicació.
 • Confecció de la carta a clients del model 347.
 • Consulta dels llistats d'IVA suportat i repercutit, d'IRPF i del recàrrec d'equivalència.
 • La realització de còpies de seguretat i manteniment de la base de dades de l'aplicació es duu a terme d'una manera senzilla.
 • Més de 300 informes, estadístics i gràfics, imprimibles i/o exportables a altres formats, com Excel, PDF, arxiu de text, Bitmap, HTML, SVG, CSV, entre altres. Tots ells personalitzables.
 • Cerca ràpida dels registres, amb filtres i consultes des de diferents paràmetres.
 • Control de les vacances dels usuaris.
 • Gestió dels agents comercials i de les seves comissions: generals, per famílies i subfamílies i escales de comissions segons vendes.

En relació a la gestió d'articles:

 • Poden ser de tipus individual o agrupacions per famílies i subfamílies.
 • Classificables per talles, colors, marques i temporades.
 • Registre de dates de caducitat i números de lot.
 • Imputació de mides i embalatges.
 • Es poden importar i actualitzar les tarifes de preus a partir d'un arxiu.
 • Permet el treball amb diferents tarifes per article.
 • Creació d'etiquetes per a l'etiquetatge d'articles i articles amb talles.

Referent als registres de clients i proveïdors:

 • Realització de seguiment de vendes i compres respectivament.
 • Control i gestió de la venda de paquets per hores, de bons i sessions.
 • Enviament de circulars.
 • Creació de difererents tipus d'historial i informació per a cada client i proveïdor.
 • Seguiment de les visites i històric de les accions.
 • Seguiment de les anotacions a l'agenda sobre cites/tasques realitzades amb els clients i proveïdors.
 • Creació d'etiquetes d'entrega.
 • Gestió de transportistes i carregadors.
 • Escollir la imputació de descomptes, tarifes, formes de pagament i dies fixes per els venciments per defecte, cada client, a la creació de qualsevol tipus de document de venda.
 • Creació de projectes per client amb el corresponent seguiment de vendes.
 • Missatgeria via mail, SMS i correspondència postal tant a clients com a comissionistes.
 • Sistemes de fidelització dels clients.