MGest  és altament configurable i personalitzable, per a adaptar-lo a les necessitats de cada usuari. El módul bàsic és l’eina essencial per a qualsevol configuració i compta amb els registres d’articles, clients i proveïdors.

Les seves característiques principals:

En relació a la gestió d'articles:

Referent als registres de clients i proveïdors: