El mòdul de compres permet el control dels proveïdors, dels stocks i les despeses d’una forma senzilla i intuïtiva. 

Característiques principals:

  • Circuit de compres: Ofertes, comandes, albarans, factures i devolucions.
  • Funcionament per sèries de facturació.
  • Històrics de compres.
  • Gestió de pagaments.
  • Traspassos a comptabilitat de les factures de compra.
  • Assignació de transportistes i carregadors als documents de compra.
  • Comparació de compres intermensuals i interanuals.
  • Control i gestió de les comandes de compra en termes de pendents de sol·licitar o rebre.
  • Àmplia selecció de llistats i informes, així com d'estadístiques.