El mòdul de compres permet el control dels proveïdors, dels stocks i les despeses d’una forma senzilla i intuïtiva. 

Característiques principals: