El mòdul de comptabilitat, està opcionalment vinculat a la facturació i simplifica en gran mesura la tasca comptable. Juntament amb aquest mòdul es faciliten una sèrie d’assentaments predefinits que ajuden a reduïr considerablement la càrrega de treball. És una eina completa i senzilla per a tenir una representació fidel de la imatge econòmica de  l’empresa, molt important a l’hora de prendre decisions.

Característiques principals: