El mòdul Smartphone és una pràctica solució mòbil completament integrada i sincronitzable amb l’aplicació MGest, creada per a poder connectar-se en qualsevol moment i lloc amb MGest. És ideal per a comercials, que podran mostrar els seus productes i serveis de forma visual al client, al mateix temps que crea pressupostos, comandes, o albarans de venda.

Aquest mòdul està realitzat amb HTML5 i és compatible amb dispositius Android i iOS ja siguin tablets o smartphones.

Característiques principals: