El mòdul de vendes completa el circuit de facturació. Es caracteritza per mantenir la facilitat d’ús i d’aprenentatge, permetent un control exhaustiu de les vendes i dels pendents de cobrament.

Característiques principals:

 • Facturació per diferents tipus de sèrie.
 • Circuit de vendes similar al de compres: pressupostos, comandes, albarans, factures i devolucions.
 • Vendes relacionades amb projectes per línia i capçalera.
 • Gestió de pagaments a compte i rebuts.
 • Gestió de remeses bancaries i generació de fitxers amb norma 19 i 54.
 • Gestió de grups de quotes, manteniments i minutes.
 • Confecció de factures a partir de quotes, manteniments i minutes automàtic.
 • Traspassos de diferents documents de vendes acumulades per client o sense acumular.
 • Històrics de vendes.
 • Traspassos a comptabilitat.
 • Bloqueig automàtic de modificacions a factures comptabilitzades.
 • Comprovació de les vendes per evitar salts de numeració o falta de dades fiscals del client.
 • Millora de la relació comercial amb els clients amb sistemes de bonificacions, com per exemple punts per client.
 • Gestió de les comissions per venda.
 • Àmplia selecció de llistats i informes, així com d'estadístiques.
 • Consulta dels cobraments segons forma de cobrament.
 • Elaboració, gestió i seguiment de projectes pressupostats i planificats.
 • Confecció d'etiquetes d'enviament.
 • Enviament individual o massiu de factures electròniques i firma electrònica garantint la seva autenticitat.