Escandalls flexibles

Realitzi escandalls de producte per a controlar la producció i l’estoc, tant de producte acabat com de matèria prima.

Lots i traçabilitat

Controli de forma fidel el recorregut dels seus productes des de que surten de la fàbrica fins que arriben al seu client.

Necessitats de producció

Produeixi només el que necessiti en base a les comandes que li facin els clients. 

Sol·liciti informació