Gestió d’inventari

Controli les existències dels seus magatzems a temps real, tant les actuals com les previsions.

Control d’ubicacions

Tingui sempre els seus productes degudament localitzats mitjançant la definició de diferents ubicacions en els seus magatzem.

Facturació i remeses

Gestioni cobraments de clients i pagaments a proveïdors d’una forma senzilla. Generació d’arxius SEPA XML per enviar a l’entitat bancaria. 

Sol·liciti informació