Gestió d’infraestructura

MGEST TRASTERS permet gestionar tots els boxes existents així com tot el material i stock de la botiga física del centre.

Seguiment d’ocupacions i reserves

MGEST TRASTERS permet realitzar un seguiment a temps real de les ocupacions dels boxes, així com els avisos de sortida i reserva d’entrades.

Facturació i remeses

MGEST TRASTERS permet facturar i cobrar bé per TPV, caixa o qualsevol altra forma definida, així com realitzar factures cícliques i remeses de les mateixes, podent-se realitzar el seguiment de cobraments, devolucions, etc.

Sol·liciti informació