Manteniment MGest pack facturació

11,00

La quota mensual de manteniment del pack facturació de MGest inclou els següents serveis:

 • Assistència remota i assessorament telefònic del mòdul bàsic de l’aplicació
 • Actualitzacions periòdiques

*  No inclou les adaptacions a mida

Description

Característiques del pack facturació

MGest pack facturació

Característiques:

 • Inclou una llicència MGest mòdul vendes.
 • Inclou una llicència MGest mòdul compres.
 • Inclou una llicència MGest mòdul TPV.

MGest mòdul de vendes

El mòdul de vendes completa el circuit de facturació i es caracteritza per mantenir la facilitat d’ús i d’aprenentatge, permetent un control exhaustiu de les vendes i els pendents de cobrament.

 

Característiques principals:

 • Facturació per diferents tipus de sèrie.
 • Circuit de vendes similar al de compres: pressupostos, comandes, albarans, factures i devolucions.
 • Ventdes relacionades amb projectes per línia i capçalera.
 • Gestió de pagaments a compte i rebuts. 
 • Gestió de remeses bancaries i generació de fitxers a la norma 19 i 54.
 • Gestió de grups de quotes, manteniments i minutes.
 • Confecció de factures a partir de quotes, manteniments i minutes automàtic.
 • Certificacions a les factures.
 • Traspassos de diferents documents de vendes acumulades per client o sense acumular. 
 • Històrics de vendes.
 • Traspassos a comptabilitat. 
 • Bloqueig automàtic de modificacions a factures comptabilitzades.
 • Comprovació de les vendes per evitar salts en la numeració o falta de dades fiscals del client. 
 • Millora de la relació comercial amb els clients amb sistemes de bonificacions com per exemple punts per client. 
 • Gestió de les comissions per venda.
 • Àmplia selecció de llistats i informes, així com estadístiques. 
 • Consulta de cobraments segons la forma de cobrament. 
 • Contempla l’elaboració, gestió i seguiment de projectes pressupostats i planificats.
 • Confecció d’etiquetes d’enviament.
 • Enviament individual o massiu de factures electròniques i firma electrònica garantint la seva autenticitat.

MGest mòdul de compres:

El mòdul de compres permet el control dels proveïdors, els stocks i les despeses d’una forma senzilla i intuïtiva. 

Característiques principals:
 • Circuit de compres: Ofertes, comandes, albarans, factures i devolucions.
 • Funcionament per sèries de facturació.
 • Històrics de compres.
 • Gestió de pagaments.
 • Traspassos a comptabilitat de les factures de compra.
 • Imputació de transportistes i carregadors als documents de compra.
 • Comparació de compres intermensuals o interanuals.
 • Control i gestió de les comandes de compra en termes de pendents de sol·licitar o de rebre. 
 • Àmplia selecció de llistats i informes, així com estadístiques.

MGest mòdul TPV:

El mòdul de TPV permet el control de tiquets de caixa d’una forma ràpida, senzilla i efectiva. La seva utilització és àgil, intuïtiva i preparada per al seu ús amb pantalles tàctils. 

Característiques principals:

 • Confecció ràpida de tiquets, albarans i factures mitjançant la pantalla tàctil o el teclat. 
 • Control de moviments de caixa.
 • Tancaments de caixa.
 • Traspassos de vendes acumulades per client o sense acumular.
 • Històrics de vendes.
 • Traspassos a comptabilitat.
 • Compatibilitat amb la connexió de diferents perifèrics com balances, lectors de codi de barres, impressores de tiquets, caixes portamonedes i visors. 
 • Àmplia selecció de llistats i informes, així com l’elaboració d’estadístiques.
 • Presentació amb imatges, agradable, personalitzable i fàcil d’utilitzar.
 • Gestió dels tiquets de venda, devolucions, talles, colors, històrics de tiquets i diferents formes de pagament.
 • Consulta dels moviments realitzats en temps real.