módulo basico
MÒDUL bÀSIC

És l'eina necessària per a la configuració d'empresa, i incorpora la base de dades d'articles, clients, proveïdors i comissionistes.

modul agenda
MÒDUL AGENDA

Comprèn tot l'apartat referent a la organització dels recursos humans i materials de l'empresa. Incorpora un gestor de tasques pendents i un control de les ocupacions dels usuaris en cada moment.

modul compres
MÒDUL COMPRES

Permet el control de proveïdors, stocks i despeses d'una forma senzilla i intuïtiva. Permet realitzar comandes a partir de les necessitats de compra i el control de pagaments des de la facturació.

modul vendes
MÒDUL VENDES

Completa el circuit de facturació i manté la facilitat d'ús i aprenentatge, permetent un control total sobre les vendes i els pendents de cobrament.

modul stocks
MÒDUL STOCKS

Controla les existències del magatzem i les seves ubicacions en temps real. Traspassos entre magatzems i control d'inventaris, regularitzacions, mermes i consums interns.

modul tpv
MÒDUL TPV

Permet el control de tiquets de caixa d'una forma ràpida i efectiva. A més, el programa és adaptable a dispositius tàctils, simplificant encara més la creació de tiquets.

modul comptabilitat
MÒDUL COMPTABILITAT

Està lligat intrínsecament a la de facturació, i redueix de manera considerable la tasca comptable. Incorpora un gran nombre d'assentaments predefinits que faciliten la feina.

modul produccio
MÒDUL producció

El mòdul de producció permet un control total de la fabricació en qualsevol moment. Producció a partir de les necessitats de fabricació. Esquema de fases de la fabricació de productes.

modul smartphone
MÒDUL Smartphone/tablet

És una pràctica solució comercial mòbil, completament integrada i sincronitzable amb la resta de mòduls MGest.